Pakiet mobilności, wprowadzany właśnie na terenie całej Unii Europejskiej, przynosi zmiany każdej firmie transportowej na terenie Wspólnoty. Jedną z kluczowych spraw jest tu czas pracy kierowcy, ponieważ jego naliczanie i rozliczanie wraz z przepisami pakietu mobilności ulegają zmianie. Zajmijmy się więc tym aspektem pakietu jakim jest czas pracy kierowcy.

Pakiet mobilności

Pakiet mobilności to wspólne przedsięwzięcie krajów członkowskich UE, którego zadaniem jest uregulowanie transportu drogowego na szosach Europy. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tu: https://inelo.pl/pakiet-mobilnosci/.

Dodajmy tylko, że pierwsze zapisy pakietu już weszły w życie i zmieniły oblicze każdej firmy transportowej na kontynencie. Rozliczenia dotyczące czasu pracy kierowców są jedną z największych rewolucji wprowadzanych przez pakiet.

Czas pracy kierowcy w pakiecie mobilności

Już teraz wiele się zmieniło i zagadnienie jakim jest czas pracy kierowcy musi być dobrze znane przez wszystkich spedytorów, aby nie popadać w konflikty z prawem. Wiele już można o tym powiedzieć.

Przede wszystkim kontrole będą sprawdzać, czy kierowca jechał nie dłużej niż jest to wskazane w przepisach i czy został mu zapewniony czas na odpoczynek. Kierowca ma prawo do 45 minut przerwy po czterech i pół godzinie nieprzerwanej jazdy. Są także przewidziane krótsze przerwy, jednakże sednem jest to, aby nikt nie wsiadał za kierownicę, jeśli jest przemęczony. Kierowca odtąd posiada pewną pulę przerw, które po prostu muszą zostać mu udzielone. Kierowcy zyskują także wpływ na swój czas pracy, ponieważ mogą w dość swobodny sposób odbierać wypoczynek dzienny i tygodniowy. Jest to oczywiście powiązane ze sprawami bezpieczeństwa na drodze, ale także prawami pracowniczymi w branży transportowej. Podobnie będzie z dowożeniem kierowców na czas do ich miejsca rozpoczęcia pracy – już ten dowóz jest traktowany jako czas pracy. Wypoczynek, kąpiel, zjedzenie posiłku – to coś naturalnego w każdej pracy, więc dlaczego kierowcy dużych pojazdów mieliby być wyłączeni z regularnych przerw, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i znów zasiąść za kółkiem w pełni sił?

Znajdujemy też kilka wyjątków, ponieważ czasem pracy kierowcy nie będzie już dyżur, niektóre postoje na drodze, inne rodzaje przerw. Osobne regulacje istnieją dla podróżowania w nocy. Ustanowiony zostaje wymiar czasu pracy w nocy (oraz odpowiednio naliczane do tego wynagrodzenie kierowcy). Przewoźnik, a więc osoby zawiadujące firmą transportową, mają obowiązek stosować się do ograniczeń w czasie pracy kierowców i tak ustalać grafiki, aby pozostawać w zgodności z prawem.

Inne uwagi o czasie pracy kierowcy zgodnie z pakietem mobilności

Pakiet mobilności to oczywiście o wiele szersze przepisy niż tylko te dotyczące czasu pracy kierowców. Część z nich już dobrze funkcjonuje, inne dopiero stopniowo będą wchodzić w życie. Celem pakietu mobilności jest poprawa transportu oraz prawa pracowników branży transportowej.

Pokrótce należy jeszcze wyliczyć następujące sprawy związane z prawem pracy kierowców w tym zakresie. Czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch tygodni nie może przekraczać 90 godzin, a w skali miesiąca 180 godzin. Wliczamy w to rozładunki i załadunki. Praca wynosząca więcej niż norma musi zostać zrekompensowana finansowo. Przedsiębiorcy transportowi stosują się do tych przepisów pod groźbą sporych kar pieniężnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj